سلام.

اين متنو محمد برام داده.

خيلی قشنگه

وقتی دلت گرفت بشين به اندازه تمام دلتنگيات گريه کن. برای اينکه کسی اشکاتو نبينه ماهی

 کوچيکی شو و به ته دريا برو. ديگه نه کسی صداتو ميشنوه نه کسی اشکاتو ميبينه. حالا

فهميدی چرا آب دريا شوره؟

/ 0 نظر / 24 بازدید