پست های ارسال شده در خرداد سال 1386

پرسيدم : هنگام غروب ، خورشيد چرا زرد رنگ است؟ گفت: از بيم جدايی. خورشيد،با همه ی درخشندگی در پايان هر روز، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید
بهترين صدای زندگی من طپش قلب توست و بهترين هديه زندگی ام روز دوباره ديدن توست. بمان برايم تا ماندگارترين باشم
/ 0 نظر / 79 بازدید
  شخصي كه جدال  پروانه را براي خروج از پيله ميديد تصميم گرفت براي كمك به پروانهبا قيچي منفذ پيله راباز كند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید