سلام به همه.

امشب از اون شباس که شايد پاتوقم جای خوبی برای درد دل گفتن باشه.

چون امشب از اون شبايی که خاطرات برام تداعی شدن.

خاطره هايی که تکرار نميشن.

چی بگم؟چی بگم که بتونم آروم بشم نميدونم.

امشب داشتم از يه جايی رد ميشدم،به يک مسجد رسيدم.رو ديوارش نوشته بود:او کسی

است که هر جا باشی با توست.

واقعا که درست گفته.اينا فقط به عاشقا نميگم،به همه ميگم.بدونيد که فقط خداست که ميتونه

 گره از مشکلاتمون باز کنه.خدا وکيلی برای يک بارم که شده صادقانه برين در خونشو بزنين.

فقط بهش اعتماد کنيد و از ته دل بخواين.غير ممکنه به چيزی که بخواين نرسين.به قول مولوی:

گفت پيغمبر که چون کوبی دری

عاقبت زان در برون آيد سری

يک بار امتحان کنيد،ضرر نداره.

هميشه عاشق باشيد

يا علی

/ 0 نظر / 18 بازدید