وقتی دلت گرفت بشين به اندازه تمام دلتنگيات گريه کن. برای اينکه کسی اشکاتو نبينه ماهی

کوچيکی شو و به ته دريا برو. ديگه نه کسی صداتو ميشنوه نه کسی اشکاتو ميبينه. حالا

فهميدی چرا آب دريا شوره؟

/ 0 نظر / 16 بازدید